15. 4. 2004

Návštěvníci Vítkovky, kteří dnes pozorovali přílet B 735 OK-EGO (Jindřichův Hradec), zažili vskutku nevšední
způsob přistání na dráhu 11. - Na LKKV byl mj. k vidění i RFB Fantrainer (D-EATP).