9. 11. 2005

Přinášíme snímky sestupového majáku, který byl včera a ještě i dnes podroben kalibraci. To bylo důvodem návštěvy inspekčního Beechjetu 400 a pokud bylo testování úspěšné, bude zařízení GP 29 na frekvenci 332,75 MHz uvolněno do zkušebního provozu na dobu tří měsíců. Poté by mělo být dáno do řádného užívání. V té souvislosti by mělo dojít ke stanovení nových povětrnostních minim pro dráhu 29.

Doplňující info z vedení letiště:
Zpracované postupy ÚCL: OCH vychází nově pro "C" kategorii letadel 220 ft/ 66 m ( stávající je 132 m ), RVR VIS se nemění ( min. 1200 m ). OCH mohla být teoreticky stanovena na 200 ft, ale limitujícím faktorem je výška stávající překážky v prostoru nezdařeného přiblížení (v našem případě Vítkova hora).
Stávající šířka RWY LKKV tak nemá na stanovení minimální OCH v současnosti žádný vliv!Krátce po setmění dorazila Cessna 525 Citation Jet (OE-FGI) Jetalliance