Slavnostní (znovu)otevření letiště CHEB
28. - 29. srpna 2010

 

Slavnostní (znovu)otevření letiště v Chebu ve dnech 28. – 29. srpna 2010 se statutem vnitrostátní veřejné letiště, spojené s leteckými víkendovými dny, zaznamenala také redakce webu LKKV.info. Několika obrázky a postřehy se vracíme k této aviatické události, která i přes nepřízeň počasí přilákala v průběhu soboty a neděle na plochu letiště několik tisíc diváků nejrůznějšího věku.

Nutno podotknout, že svým rozsahem a programem naprosto nemůže konkurovat velkým leteckým akcím typu CIAF nebo Aviatické pouti apod. Vzhledem k podmínkám letiště to nikdo nemohl  - a snad ani nechtěl – očekávat. A tak škála létajících aparátů, ať na statické nebo letové ukázce, odpovídala jeho možnostem co do velikosti a organizačně-technickému zabezpečení. Program se v obou víkendových dnech mírně odlišoval, takže např. v neděli již nebylo možno vidět – byť jen v průletu – to nejlepší, co vojenské letectvo České republiky má – JAS 39 Gripen.

Přesto nelze opomenout několik zajímavých exponátů, které zpestřily svou přítomností i letovými ukázkami průběh akce.  Za zmínku stojí jistě především stroj typu North American AT6/SNJ 5 Texan, reg. N6972C, který byl teprve nedávno, 17.března 2010, zalétán po leteckém transportu z amerického Rockfordu v Příbrami.Ještě jeden stroj téhož typu se nad plochou chebského letiště objevil – bohužel jen jedním snímkem byl v průletu zachycen, protože přilétl ze SRN, kam vzápětí odlétl.

 

Z historických kousků lze připomenout letouny Bücker (CASA) 1.131 – jeden s registrací OK-TKB, předváděný ve zbarvení, v němž létal v polovině 40. Let minulého století budoucí legendární generál Peřina, jehož podpis ho na trupu stroje připomíná. Druhý by k vidění s registrací D-EELE v zajímavém promotion zbarvení.

 

Mezi létající  - řekněme hybridní – stroje – patřil i malý vírník Bauer Avion BAD-12 Gyrotrainer reg. OK-HWA 07, tentokrát ve výrazném červeném provedení, který předvedl – vzhledemk povětrnostním podmínkám – velmi zajímavou letovou ukázku.Pěkné zbarvení předved také Zlin Z-126 reg OK-MQE, v neděli viděn jen na statické ukázCE, za letu se předvedla také letňanská Cessna C172L reg. OK-WIA.

 

 

Představila se rovněž Extra 330SC s přiléhavou registrací OK-KOP s pilotem a majitelem v jedné osobě, Petrem Kopfsteinem, jenž v letové ukázce předvedl slušnou akrobatickou sestavu a řada poměrně dobře známých letadel – AN2 reg. OK-WHB, Aero L-29 Delfín OK-ATS (nosící mimochodem kdysi přidělenou registraci vírníku typu AVRO 671 (Cierva) C.30A, létající ve 30.letech minulého století), Zlínu Z-137T Turbočmelák OK-SJB při ukázce hašení požáru.

   
 

Vyvrcholením slavnostního otevření letiště bylo vystoupení akrobatického kvarteta Flying Bulls Aerobatics Team s letouny Zlín Z-50LX v sestavě: vedoucí Radka Máchová na OK-XRA, Miroslav Krejčí na OK-XRB, Jiří Saller na OK-XRC a Jiří Vepřek na OK-XRD.

   
     

Náročné podmínky s ohledem na rozmary počasí zvládali i organizátoři a vůbec všichni, kteří se zasloužili o úspěšný a beznehodový průběh akce. Chebské letiště nikdy nemůže aspirovat na pořádání velkých leteckých akcí ve stylu výše uvedených aviatických show, nebude tedy nikdy uspokojovat náročného leteckého nadšence, přesto má šanci poskytnout v budoucnu příjemné zážitky všem, kteří i laicky letectví pozitivně vnímají.

Text a foto: Jan Slezák, LKKV.info Group
 

Pozn. redakce: Závěrem nutno konstatovat, že zásadní zásluhu na znovuzískání statutu letiště (v poválečné minulosti zde působila armáda, od osmdesátých let zde byla pouze práškařská plocha, posledních 20 let pak plocha pro ULL létání) mají členové Aeroklubu Karlovy Vary, kteří tu našli novou domovskou základnu poté, co na karlovarském letišti nacházeli pro svoji činnost stále menší pochopení ze strany provozovatele.


 
 

© lkkv air spotters group