lkkv air spotters group

místa pro focení / spotting points

bod
poloha
co lze fotit
jak se tam dostat
poznámka
foto

1

Vrchol Vítkovy hory
přistávající letouny na dráhu 11; zajímavé záběry s městem v pozadí a z nadhledu

po silnici z Olšových Vrat do Kolové, u prahu VPD 11 vpravo polní cesta směr restaurace Vítkova hora - lze zaparkovat podél cesty k restauraci

popř. autobusem MHD č. 8; jízdní řády zde; zastávka Vítkova hora, zastávky vyznačeny na mapě

RWY11 je používána vyjímečně při silném východním proudění, nutno dojít pěšky cca 400m

2

Vítkova hora; vyhlídkový prostor - výběr záběrů z několika míst
z horní části viditelné celé letiště, APRON vzdálen cca 1 km, práh RWY 29 cca 2 km, letouny po vzletu z RWY 29

po silnici z Olšových Vrat do Kolové, u prahu VPD 11 vpravo polní cesta směr restaurace Vítkova hora - lze zaparkovat podél cesty k restauraci

popř. autobusem MHD č. 8; jízdní řády zde; zastávka Vítkova hora, zastávky vyznačeny na mapě

nejlepší záběry odpoledne; na vyhlídce a malý přístřešek, lavičky a možnost opékání na ohništi, pěšky 200m

3

Vítkova hora; nad silnicí naproti zastávce MHD
letadla při pojíždění na TWY´s - E a D z bezprostřední blízkosti; vzlety z RWY 11; letadla při dosednutí na RWY 11

po silnici z Olšových Vrat do Kolové, u prahu VPD 11 vpravo polní cesta směr restaurace Vítkova hora - lze zaparkovat podél cesty k restauraci

popř. autobusem MHD č. 8; jízdní řády zde; zastávka Vítkova hora, zastávky vyznačeny na mapě

nejlepší záběry odpoledne; od parkoviště i zastávky MHD pěšky cca 200m

4

Prostor u hangáru - parkoviště bývalý Aeroklub
letadla na stojánkách General Aviation (WEST), pojíždění po Apronu a na stojánkách 2,3 a 4

na parkoviště u letiště, (parkování bez poplatku), popř. autobusem MHD č. 8;

jízdní řády zde; konečná zastávka Letiště

výhodná poloha blízko odbavovací plochy; problémem hustý plot

5 Vyhlídková terasa letiště letadla na stojánkách 1 , omezený výhled na stojánku 2 a 3, pojíždění po TWY B, částečně starty a přistání na RWY 11, dojezd po přistání na RWY 29

na parkoviště u letiště, (parkování bez poplatku), popř. autobusem MHD č. 8;

jízdní řády zde, konečná zastávka Letiště

výhodná poloha blízko odbavovací plochy; problémem hustý plot

6

Hlavní parkoviště
z rohu plotu lze v současnosti fotit letadla po celé délce RWY v obou směrech; občas letadla na stojánce EAST

na parkoviště u letiště, (parkování bez poplatku), popř. autobusem MHD č. 8;

jízdní řády zde; konečná zastávka Letiště

lze fotit celý den, problémem je opět hustý plot, lze použít štafle

7

Plot mezi radarem a novou hasičárnou Přistání, pojíždění a vzlety na dráze 29, po vzletu z RWY 11 na parkoviště u letiště, (parkování bez poplatku), popř. autobusem MHD č. 8;

jízdní řády zde; konečná zastávka Letiště

 
lze fotit celý den, v současnosti výborný výhled na obě strany; nutné štafle, pěšky cca 200m

8

U plotu na předpolí dráhy 29
přistání na dráhu 29, po vzletu z RWY 11, odlétávající letadla z dráhy 29 při otáčení na obratišti
z pražské silnice I/6 naproti golfovému hřišti doprava lesní cestou k plotu letiště; cca 1,5 km
oplocení přibližovací světelné řady brání přístupu přímo na osu dráhy, zejména odpoledne proti slunci

9

Plot na staré pilské silnici cca v polovině dráhy
přistávající a vlétající letouny
z obou směrů, pojíždějící po dráze; v současnosti výborný výhled na obě strany

do Olšových Vrat, za prodejnou Stodola vlevo a u konečné autobusu č.8 vpravo až k oplocení letiště

popř. autobusem MHD č. 8; jízdní řády zde; na konečnou Olšová vrata, pěšky cca 800m

V současnosti výborný výhled na obě strany; v létě brzy ráno, jinak po celý den ovšem slunce proti; nutné štafle

 

© lkkv air spotters group